Wetenschapper: “Hitler was fout in de oorlog”

Politicus Adolf Hitler was fout in de oorlog. Die stelling komt van de Duitse amateurhistoricus Hans Krankhaus, die jarenlang onderzoek deed naar de handel en wandel van de bekende rijkskanselier. 

Foto: Roman Nerud / Shutterstock.com

“Veel mensen hebben een positief beeld van Hitler,” zegt Krankhaus. “Ze zeggen dat hij voor werkgelegenheid zorgde en de Duitse economie er weer bovenop bracht. Daar zit een kern van waarheid in, maar Hitler had ook een andere, duistere kant.”

Krankhaus sprak met mensen die nauw bij Hitler betrokken waren en bestudeerde teksten van de inmiddels overleden Duitse leider. “Daaruit komt een heel ander beeld van Hitler naar voren dan tot nu toe bekend is. Hij had narcistische trekken, keek neer op bepaalde bevolkingsgroepen en gedroeg zich vaak als een dictator. Sommige mensen waren ronduit bang voor Hitler. Bovendien maakte hij in z’n vrije tijd wanstaltige schilderijen.”

De amateurhistoricus vermoedt dat Hitler bovendien verantwoordelijk is voor allerlei oorlogsmisdaden. “Het lijkt erop dat er in de Tweede Wereldoorlog vreselijke dingen zijn gebeurd en het kan niet anders dan dat Hitler daarvan geweten moet hebben. Ik hoop dat daar verder onderzoek naar gedaan kan worden.”