Meeste partijen waterschapsverkiezingen willen niemand verzuipen

Nederland is helemaal in de ban van de waterschapsverkiezingen. Tijdens het landelijke debat voor de waterschapsverkiezingen bleek dat de standpunten van de deelnemende partijen ver uiteen liggen.

Foto: ID1974 / Pikepicture / Shutterstock.com / Nieuwspaal

Tijdens het debat mochten de kandidaten voor de waterschapsverkiezingen reageren op een aantal stellingen. Met de stelling ‘dijken zijn er om door te steken’ was 60% van de partijen het eens. Op de vraag ‘Zullen we die hele teringzooi maar gewoon onder water zetten?’ antwoordde 29% volmondig ‘ja’. Slechts 17% van de partijen heeft concrete plannen om mensen te verzuipen.

Op andere thema’s was de verdeeldheid nog groter. Zo ontstond er een felle discussie over het onderwerp migratie. De PVV, FvD en Partij Helder vinden dat water uit andere landen bij de grens moet worden tegengehouden.