Wéér bombardement in Syrië: buurt verontwaardigd

Buurtbewoners in de Syrische stad Idlib zijn niet blij met de bombardementen van afgelopen weken. “Mijn kinderen kunnen niet slapen door de herrie”, klaagt een boze buurtbewoonster op Facebook.

Foto: Fpolat69 / Shutterstock.com

Het Syrische leger voert regelmatig bombardementen uit op rebellen in Idlib, tot grote ergernis van de inwoners. De bombardementen zouden tot veel overlast leiden. Zo wordt geklaagd over geluidsoverlast en veel stof. Sommige omwonenden overwegen zelfs om te gaan verhuizen.

“Ik ben heus niet iemand die om elk akkefietje gaat klagen, maar dit loopt de spuigaten uit”, moppert een buurtbewoner. “Die bombardementen gaan vaak tot diep in de nacht door, terwijl ik de volgende ochtend wel gewoon maar mijn werk moet. Vannacht was het weer raak. Het was netjes geweest als de gemeente ons op z’n minst van tevoren had geïnformeerd. Gewoon even een briefje in de brievenbus. Dat is toch niet zo moeilijk?”