Schoolreisje krijgt ‘first class’ en ‘economy class’

Foto: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten van een schoolreisje, wanneer hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Sommige ouders willen dat er toch onderscheid gemaakt wordt tussen rijke kinderen en kinderen uit minder welvarende gezinnen.

De politiek wil dat álle kinderen mee mogen op schoolreisje, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Een wetsvoorstel van GroenLinks en de SP werd vandaag aangenomen in de Tweede Kamer. “Een prima plan”, zegt Diederik Henselman namens enkele ouders van basisschool De Boterbloem. “Maar het kan niet zo zijn dat mijn kind straks bij tokkiekinderen in de bus zit.”

Om toch onderscheid te kunnen maken tussen rijkere kinderen en armere kinderen, stelt Henselman een klassesysteem voor: “Ouders die dat kunnen betalen mogen hun kind in de ‘first class’ laten reizen. De gewone kinderen kunnen mee in de ‘economy class’.”

Henselman heeft het idee afgekeken van vliegmaatschappijen. “Daar werkt het al jaren prima, dus waarom niet bij schoolreisjes?”, vraagt hij hardop. “Bovendien steken kinderen er wat van op. Ze leren op een speelse manier dat in onze samenleving niet iedereen gelijk is.”