Koning in Troonrede: “Het gaat goed met Nederland, behalve met u”

Foto: RV

Het gaat goed met Nederland, maar u blijft een probleem. Dat is de belangrijkste boodschap van de Troonrede, die op Prinsjesdag door koning Willem-Alexander werd uitgesproken.

“Op economisch gebied laat ons land een sterk herstel zien. De welvaart groeit weer en steeds meer mensen plukken daar de vruchten van. Alleen u, met uw eeuwige commentaar onderling en op social media, blijft ook in het komende jaar een probleem”, sprak de koning.

“In vergelijking met de wereld om ons heen kennen burgers in ons land een grote mate van vrijheid. Iedere Nederlander heeft de vrijheid om eigen keuzes te maken, opleidingen te volgen en te ondernemen. Dat heeft geleid tot succes en ongekende welvaart voor hen die hun kansen pakten”, vervolgde koning Willem-Alexander. “U, daarentegen, heeft voortdurend commentaar, slechts gestoeld op jaloezie, egoïsme en gespeend van enige zelfreflectie. De regering, onze premier, ons belastingstelsel en zelfs de maatregelen die er toe hebben geleid dat u de pandemie overleefde: u heeft over alles wat te mekkeren, niet gehinderd door enige relevante kennis. En eerlijk gezegd hangt me dat zo langzamerhand een beetje de keel uit. Dat mag u rustig weten.”