Islamisering van Nederland ligt achter op schema

De islamisering van Nederland ligt achter op schema. Tot die conclusie komt een commissie onder leiding van professor Haddad. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking is nog christelijk, of atheïstisch. Daarom komt er een uitgebreide voorlichtingscampagne.

professor-haddad“Het kabinetsbeleid is er al vele jaren op gericht om Nederland te islamiseren. De oorspronkelijke doelstelling was invoering van de sharia op 1 januari 2025. Die datum is nu al twee keer verschoven, maar naar het zich nu laat aanzien gaan we ook de nieuwe datum van 1 januari 2035 niet redden”, aldus Haddad.

Echt verrast over de teleurstellende resultaten is Haddad niet: “Wat je ziet is dat de islam de laatste jaren een minder goede PR heeft. Splintergroeperingen als IS zijn daar naar het oordeel van de commissie verantwoordelijk voor. Ook de aanslagen in Parijs en Zaventem konden in Nederland op opvallend weinig sympathie rekenen. Er maken daarom maar weinig katholieken en protestanten de overstap naar de islam en dat is jammer.”

Bronnen binnen het kabinet melden dat er plannen zijn om een campagne in te zetten om de islam weer in een positief daglicht te stellen. Daarvoor wordt met ingang van 2017 jaarlijks een bedrag van 750 miljoen euro uitgetrokken. Of dat voldoende is, moet nog blijken.