Angst voor explosieve groei aantal panda’s na jaarlijkse pandatelling

Foto: IRMA Sanchez / Shutterstock.com

De pandapopulatie in ons land is explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse pandatelling. Het aantal reuzenpanda’s nam in een jaar tijd met maar liefst 50 procent toe. Volgens experts kan de plotselinge uitbraak op termijn leiden tot een ware pandaplaag.

De brandhaard lijkt momenteel nog geconcentreerd in Rhenen. Hoewel in andere delen van het land zijn dit jaar nog geen meldingen gemaakt van reuzenpanda’s, wordt een plaag in de toekomst niet uitgesloten. Vanwege hun formaat en sterke klauwen zijn reuzenpanda’s niet ongevaarlijk.

Enkele jaren geleden kwam het de reuzenpanda nog helemaal niet voor in Nederland, maar sinds 2017 wordt het exotische dier regelmatig waargenomen. Tussen 2017 en 2019 bleef het aantal reuzenpanda’s min of meer stabiel, maar sinds dit jaar stijgt het aantal weer.

Klimaatverandering zou de oorzaak kunnen zijn van de snelle opkomst van het van oorsprong uit China afkomstige dier. Eerder zorgde dat voor een explosieve populatiegroei bij de eikenprocessierups en de nijlgans.

Het risico op verdere verspreiding wordt momenteel onderzocht. Mensen met bamboe in hun tuin worden verzocht extra alert te zijn. In de provincie Utrecht wordt zelfs aangeraden om deze planten te verwijderen. Op deze manier wordt de natuurlijke habitat van het gevaarlijke roofdier verkleind, zodat de overlevingskans van nakomelingen beperkt wordt.