Vrouwen verstoren verkiezingen

Een aantal vrouwen heeft de verkiezingen voor de Provinciale Staten verstoord. Ze maakten in het stemhokje zélf een keuze. Mogelijk heeft dat invloed op de uitslag van de verkiezingen.

Foto: Andrey Arkusha / Elnur / Nancy Beijersbergen / Shutterstock.com / Nieuwspaal

Volgens Emiel Bestevaer, hoogleraar staatsinrichting, neemt de brutaliteit van vrouwen in het stemhokje toe. “Tijdens de eerste feministische golf, onder aanvoering van Aletta Jacobs, is besloten om beperkt vrouwenkiesrecht toe te staan. Sindsdien mag een vrouw meedoen aan de verkiezingen, mits zij het bindende stemadvies van haar man volgt. Maar we zien steeds vaker dat vrouwen zélf bepalen op wie ze stemmen. Dat was niet de afspraak.”

Bestevaer vindt dat de overheid moet ingrijpen. “Met een paar eenvoudige maatregelen kan worden voorkomen dat de stemmen van vrouwelijke kiesgerechtigden meetellen. Een idee is om vrouwen te laten stemmen met een roze potlood, in plaats van rood. Op die manier kan het stembiljet van een vrouw gemakkelijker herkend en terzijde geschoven worden.”

“Het vrouwenkiesrecht zorgt ook voor allerlei praktische problemen”, waarschuwt Bestevaer. “Veel huisvrouwen hebben tegenwoordig een baantje. We zien bijvoorbeeld steeds vaker vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Zij gaan dan ná hun baantje pas stemmen. Met de ruime openingstijden van de stembureaus kan dat prima, maar het gevolg is wel dat het avondeten te laat op tafel komt.”