17 ℃

4% van asielzoekers afkomstig uit Guacamole

Een deel van de vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen zegt afkomstig te zijn uit Guacamole. Toch is over deze groep maar weinig bekend. Wie zijn deze vergeten asielzoekers?

guacamole“Lang niet alle vluchtelingen die naar Nederland komen zijn afkomstig uit Syrië”, zegt Corstiaan Akel van het Centraal Registratiepunt Asielzoekers. “Steeds meer mensen zeggen uit Guacamole te komen. Die kunnen uiteraard niet worden teruggestuurd. Er zal eerst moeten worden bekeken of de situatie in dat land veilig is. Dat kan maanden duren.”

Guadalupe Gonzáles verblijft al twee weken in het asielzoekerscentrum in Almelo. Hij vluchtte naar eigen zeggen uit Piri Piri, de hoofdstad van Guacamole. “President Enchilada regeert er met ijzeren hand. De Nachos in Guacamole worden al jaren onderdrukt. Ze worden helemaal in de pan gehakt als Enchilada niet snel voor het gerecht wordt gesleept.”

 
Deel dit artikel: