14 ℃

Euthanasiemiddel gratis voor laagste inkomens

Inmiddels wordt het steeds meer gebruikt: het witte poeder waarmee iemand zijn of haar leven binnen een halfuur kan beëindigen. Een samenwerkingsverband van gemeenten wil het middel nu gratis aanbieden aan inwoners met de laagste inkomens.

Foto: Estrada Anton / Shutterstock.com

Alle bewoners die minder verdienen dan 10% boven bijstandsniveau krijgen binnenkort het euthanasiepoedertje in een speciaal zakje toegezonden. Er is een instructiebrief bij in 5 talen. “Het is helaas niet mogelijk om de zakjes af te halen. Wel kun je bellen voor extra zakjes voor de rest van het gezin. Tot een maximum van 10 zakjes per adres”, legt wethouder Pegelaar van de gemeente Strielwouden uit.

De gemeenten zien het gratis euthanasiemiddel als een extra steuntje in de rug voor minima. Pegelaar: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de dood onbetaalbaar wordt voor een gedeelte van onze inwoners. Ook mensen aan de onderkant van de samenleving hebben recht op een zelfgekozen levenseinde. Financiële belemmeringen mogen op dat vlak niet aan de orde zijn. En juist voor deze doelgroep moeten er geen drempels zijn. Het leven heeft hen al zo weinig te bieden.”

 
Deel dit artikel: