16 ℃

Veel asieldieren kómen helemaal niet uit Syrië

Bijna een derde van de asieldieren waarvoor in Nederland asiel wordt aanvraagd, blijkt helemaal niet uit Syrië afkomstig te zijn. Dat valt op te maken uit cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asieldieren.

asieldierDe asiels kunnen de enorme stapel asielaanvragen nauwelijks aan. Alleen al deze week kregen de asiels duizenden nieuwe aanmeldingen. Vaak gaat het om getraumatiseerde of ronduit overreden gevallen, maar regelmatig zijn asielzoekers aan komen lopen uit landen waar het veilig is.

“De asiels zitten overvol, maar we laten niemand in de kou staan”, legt directeur Hans Ekkel van het COOA uit. “De asielzoekers spreken over het algemeen geen Nederlands. Dat maakt het moeilijk om de herkomst te achterhalen. Zeker is dat ze lang niet allemaal uit oorlogsgebieden komen. Deze week kwam er een groep Syrische boskatten binnen, die bij nader inzien Poolse laaglandherders bleken te zijn.”

 
Deel dit artikel: