22 ℃

Stembiljet schizofrene Kim wéér ongeldig verklaard

Een flinke teleurstelling voor Kim Scheijlers uit Breda. Zij lijdt aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Kim is schizofreen, zoals het in de volksmond heet. Helaas toonde de voorzitter van het stembureau weinig begrip voor haar stoornis.

Foto: Nieuwspaal

Circa 150-duizend Nederlanders lijden in meer of mindere mate aan schizofrenie. Vaak gaat deze aandoening gepaard met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, waarbij de patiënt meerdere persoonlijkheden kan aannemen. Het lijkt alsof er meerdere personen in één lichaam zitten. Vanzelfsprekend hebben deze personen stemrecht, mits zij boven de 18 zijn.

Ook Kim (23) heeft een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. “Wij hebben enkele zeer links georiënteerde persoonlijkheden, maar ook persoonlijkheden aan de rechterkant van het politieke spectrum. Tijdens een intern debat bleek al dat onze meningen ver uiteen liggen”, aldus Kim.

Kim bleef ruim twintig minuten in het stemhokje. Haar persoonlijkheden kleurden in totaal vijfenveertig vakjes rood. Helaas werd het stembiljet door een medewerker van het stembureau ongeldig verklaard. “Belachelijk”, mopperen Kim’s persoonlijkheden. “Elke stem telt. In een democratisch hoofd is het juist belangrijk dat alle stemmen gehoord worden.”

 
Deel dit artikel: