22 ℃

Socialistisch Waterschap Rijn-IJssel wil droge voeten voor mensen met een laag inkomen

Socialistisch Waterschap Rijn-IJssel wil droge voeten voor mensen met een laag inkomen
Foto: ShotPrime Studio / Agatchen / Shutterstock.com

Op 15 maart vinden niet alleen verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Burgers mogen dan stemmen op hun favoriete bestuurder voor het waterschap. Kandidaat-bestuurslid Joagiel Marijnissen (29) doet mee namens de partij Socialistisch Waterschap Rijn-IJssel. Het doel van deze partij: droge voeten voor mensen met een laag inkomen.

“De waterschappen proberen er al jaren voor te zorgen dat iederéén droge voeten heeft. Wij vinden dat onzin”, zegt Marijnissen. “Grootverdieners in Nederland hebben al een flink salaris, dividenduitkeringen en allerlei belastingvoordeeltjes. Waarom moeten de rijken daarnaast ook nog droge voeten hebben?”

“Juist mensen met een laag inkomen hebben al genoeg problemen. Vaak hebben ze moeite om rond te komen. Wij zouden het heel oneerlijk vinden als ook nog hun kelder onder water staat”, legt Marijnissen uit. “Met selectief watermanagement willen wij zorgen voor een gelijke verdeling van problemen in de samenleving. Dus hogere dijken voor mensen die weinig te besteden hebben en lagere dijken in de villawijken. Dát is wat ons betreft eerlijk en sociaal waterbeheer.”

 
Deel dit artikel: