19 ℃

Plagiaatschandaal: psychologiestudent schreef scriptie in lettertype ‘Times New Roman’

Plagiaatschandaal: psychologiestudent schreef scriptie in lettertype ‘Times New Roman’
Foto: Fizkes / Shutterstock.com

Hoewel hij dondersgoed wist dat hij een enorm risico nam, besloot de 23-jarige psychologiestudent Bart Henriks uit Leusden toch gewoon zijn scriptie te schrijven in het lettertype ‘Times New Roman’. Zijn universiteit ontdekte dit en beschuldigde Bart van plagiaat op vorm, met als gevolg dat Bart een dikke onvoldoende heeft gekregen voor zijn scriptie en deze zomer niet afstudeert als basispsycholoog.

“Ja, ontzettend stom. Waarom ben ik soms toch zo’n ongelooflijk eigenwijze sukkel”, verwijt Bart zichzelf. “Zoveel mensen hadden mij op voorhand al gewaarschuwd dat de universiteit steekproefsgewijs scripties zou gaan controleren op plagiaat. En dan nog dacht ik: ach, ik ben vast niet de enige die de gok waagt, het zal zo’n vaart niet lopen. Nou, zo zie je maar, soms loopt het wel zo’n vaart.”

Lieke Kuipers – de scriptiebegeleider van Bart – zag het plagiaatschandaal in de verste verte niet aankomen. “Onvoorstelbaar dat hij tot zoiets in staat is”, zegt Kuipers verontwaardigd. “En zo onnodig ook! Zijn scriptieonderzoek stak inhoudelijk goed in elkaar; echt een van de betere scripties die ik in de afgelopen jaren heb gelezen. Nu loopt hij een 9,5 mis, omdat hij blijkbaar per se wilde pronken met andermans lettertype. Doodzonde.”

Suzanne van Spijk – de vrouw aan wie ‘Times New Roman’ toebehoort – vindt het eveneens spijtig dat haar lettertype voor de zoveelste keer klakkeloos is overgenomen zonder dat zij daar ooit ook maar iets voor terugkrijgt. “Het is echt niet zo dat ik geld wil verdienen aan mijn schrijfwijze”, laat Van Spijk weten, “maar wetende hoeveel mensen dagelijks gebruikmaken van mijn lettertype maakt wel dat ik een bedankje niet meer dan normaal zou vinden, of op z’n minst naamsvermelding.”

 
Deel dit artikel: