18 ℃
Defensie wil meer vrouwen

Ongelijkheid in het leger: “Meeste gesneuvelde soldaten waren mannen”

Foto: M. Moira / Shutterstock.com

Defensie streeft naar meer gelijkheid in het leger. In 2030 moet een derde van alle werknemers vrouw zijn. Ook op het slagveld hebben vrouwen nog altijd een achterstandspositie.

Uit een analyse van defensiedeskundige Were Hiring blijkt dat vrijwel alle gesneuvelde militairen man waren. “Het is een internationaal probleem. Als je kijkt naar beelden uit bijvoorbeeld Oekraïne, dan zie je voornamelijk Russische mannen op straat liggen. Onder Nederlandse militairen zijn de verliezen gelukkig een stuk minder, maar ook hier zijn het vooral mannen die tijdens een missie het leven lieten. Wil je de aantallen gelijktrekken, dan moet je beginnen met het aantrekken van meer vrouwen”, aldus de deskundige.

In een notitie van staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Tweede Kamer staat dat Defensie vaart wil maken met het werven van meer vrouwen. Hiring vindt dat verstandig: “Wil je echt gelijkheid in ons leger, dan zal je fors meer vrouwenlevens op het spel moeten zetten. In elke oorlog is het lastig om te bepalen wie je in de vuurlinie plaatst. Bij gelijke geschiktheid kan voortaan de voorkeur worden gegeven aan een vrouw.”

 
Deel dit artikel: