Nederland eist excuses van Spanje voor Tachtigjarige Oorlog

Nederland eist alsnog excuses van Spanje voor het leed dat dat land heeft veroorzaakt in de Tachtigjarige Oorlog. Ook wordt nagedacht over een financiële schadeloosstelling voor de slachtoffers.

Foto: Otto van Veen / Publiek Domein

Het was een ongelofelijk moeilijke en zware tijd, van 1568 tot 1648. Maar liefst tachtig jaar lang zuchtte ons land onder de Spaanse overheersing. Protestanten werden op vreselijke wijze gediscrimineerd en eindigden niet zelden op de brandstapel. De Inquisitie vervolgde de zogenoemde ‘ketters’ en stelde hen terecht. De Spaanse troepen heersten met harde hand en namen het niet nauw met de mensenrechten. Het leed dat de Spanjaarden in ons land aanrichtten is met geen pen te beschrijven. Toch maakte Spanje nooit openlijk excuses voor de oorlogsmisdrijven.

De Stichting ‘Spaansch Gebroed, Maekt het Goet’ vertegenwoordigt de belangen van de slachtoffers. De stichting oefent al jaren druk uit op de Spaanse regering om met een gebaar te komen. “Het is al een tijdje geleden, maar dat neemt niet weg dat er schuld rust op Spanje. En daar moet vroeg of laat toch iets mee gedaan worden”, aldus voorzitter Willem van der Marck.

Naast excuses vraagt Van der Marck van de Spanjaarden een financiële handreiking. “Geld staat natuurlijk niet in verhouding tot het leed dat de slachtoffers en nabestaanden nog dagelijks ervaren, maar het is in ieder geval iets. Gedacht wordt aan een bedrag van 20 tot 30 miljoen voor elk slachtoffer dat in de Tachtigjarige Oorlog het leven heeft verloren. Uiteraard komt daar de wettelijke rente nog bij. En die is intussen aardig opgelopen.”

 
Deel dit artikel: