20 ℃

Meer openheid rond medische gegevens

Vanaf volgend jaar moet iets minder geheimzinnig worden omgegaan met uw medische gegevens. “Ziektes zijn gewone menselijke dingen, daar moeten we niet te krampachtig over doen”, aldus zorgdeskundige dr. Evert Kneeskens. Hij wil dan ook graag zien dat niet alleen de patiënt precies weet wat hem mankeert, maar ook degenen die zich bij hem of haar betrokken voelen.

Foto: Andrey Popov / Shutterstock.com

Een aantal ziekenhuizen experimenteert al met deze nieuwe openheid. Zo is het in het UMC Meppel al mogelijk een patiëntendossier te raadplegen van een familielid of een naaste buur. Omdat dit moet gebeuren in aanwezigheid van een personeelslid, wordt per dossier een bedrag van vijf euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten.

Bep Laarmans (56) was een van de eersten die gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid. Ze zegt: “Jammer dat het niet gratis is, maar ik ben toch blij dat ik dat dossier van de buurvrouw kon inzien. Nu ik weet dat ze niet alleen spataderen heeft maar ook een geslachtsziekte, snap ik best waarom ze ’s nachts soms zo tekeergaat. Dat brandt natuurlijk verschrikkelijk.”

 
Deel dit artikel: