19 ℃

MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Hoewel wij gepoogd hebben binnenskamers tot een oplossing te komen, heeft de wederpartij gemeend de kwestie toch in de publiciteit te moeten brengen. Dat betreuren wij. Naar aanleiding van berichtgeving in de media willen wij u, de lezer, graag over ons standpunt informeren.

Foto: Icedmocha / Shutterstock.com

Herhaaldelijk hebben wij contact gezocht met de wederpartij, maar helaas verloopt de communicatie zeer moeizaam. Ons inziens frustreert de wederpartij hiermee open en eerlijk overleg en de mogelijkheid om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen. Helaas voelen wij ons daarom genoodzaakt de juridische weg te bewandelen.

Nieuwspaal hecht grote waarde aan persvrijheid en zal die – uiteraard binnen de grenzen van de wet – met alle mogelijke middelen verdedigen. Wij laten ons reeds vanaf het begin bijstaan door een team van juristen met gedegen ter zake doende kennis. Nieuwspaal is sterk van mening dat niemand boven de wet staat, zelfs niet wanneer het hooggeplaatste politici en machtige organisaties betreft. Waar persvrijheid verdwijnt, eindigt de democratie.

Wij zullen u zo veel mogelijk via deze website op de hoogte houden van de voortgang in deze zaak en hebben vertrouwen in een voor ons goede afloop.

De Nieuwspaal Hoofdredactie

 
Deel dit artikel: