16 ℃

“Dit joch levert gewoon niets op!”

Foto: iStockPhoto – Getty Images

Fiona en Remco Kasters zijn niet tevreden over de resultaten van hun zoon David (10). Uit de cijfers over het afgelopen jaar blijkt dat David voor het tiende boekjaar op rij verlieslatend was. “Dit joch levert gewoon niets op!”, briest Fiona.

Vader Remco toont het rapport van de accountant. “Kijken we naar de uitgavenkant, dan zien we dat er in het afgelopen jaar fors in David is geïnvesteerd. Kleding, een nieuwe computer, gitaarles, noem maar op. Daarnaast heeft David meer voedsel verbruikt dan was begroot. Tegelijk zien we dat de inkomsten nihil zijn. David heeft nagenoeg geen cent opgeleverd. Hierdoor was de cashflow gedurende het hele jaar negatief.”

“Kijk, elk nieuw project kent aanloopverliezen en dat geldt ook voor David. Maar na tien jaar investeren mag je toch enig rendement verwachten”, vertelt Remco. Zijn ouders zien de toekomst dan ook somber in. “Wij hebben besloten om het nog één, hooguit twee jaar aan te zien. Zit David dan nog in de rode cijfers, dan stappen wij er uit.”

 
Deel dit artikel: