21 ℃

Een corrigerende tik… mag dat?

Als het aan pedagoog Gerard Zilver ligt, gaan ouders weer vaker een corrigerende tik uitdelen. In een onderzoek ontdekte Zilver dat een stevige tik effectiever is dan een goed gesprek.

vader-dochter-kind-straf-corrigerende-tik“Het de afgelopen dertig jaar is de corrigerende tik vrijwel geheel uit de opvoeding verdwenen. Aangenomen werd dat een het gewenste gedrag ook op een vriendelijke manier kan worden afgedwongen. Uit observaties blijkt echter dat kinderen heel anders reageren dan verwacht”, legt Zilver uit.

De pedagoog volgde vijftig kinderen uit verschillende milieus in hun ontwikkeling. “Kinderen die nooit een mep kregen werden drammerig, egoïstisch, verwend, dwingend, onvriendelijk en gingen vaker over de aangegeven grenzen”, concludeert Zilver.

“Een mep blijkt toch het beste middel om een vervelend kind te corrigeren. En dat hoeft heus niet per se je eigen kind te zijn”, aldus de pedagoog. “Kinderen zijn sluw. Ze proberen met allerlei gehaaide trucjes hun zin te krijgen. Ga niet in discussie, maar haal direct flink uit”, adviseert Zilver.

 
Deel dit artikel: