23 ℃

Alle stemmen zijn geteld

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn alle stemmen van Trudy Boerhoven uit Purmerend inmiddels geteld. Met 16 stemmen werd de PVV de grootste partij, gevolgd door GroenLinks.

Foto: J.M. Luijt / Wiki Commons CC

Trudy Boerhoven kwam omstreeks half zes naar het stembureau. In totaal kostte het zeventien minuten om alle hokjes van haar voorkeur rood te kleuren. Daarna gingen medewerkers van het stembureau aan de slag om alles te tellen. De uitslag is verrassend.

De PVV is met 16 stemmen de grootste partij op Trudy’s stembiljet. Bij GroenLinks kleurde Trudy 12 hokjes rood, gevolgd door de Partij voor de Dieren met 4 stemmen. Trudy’s overige stemmen gingen naar de regionale partijen. In totaal kleurde Trudy maar liefst 52 hokjes op haar stembiljet rood, 14 procent meer dan bij de vorige verkiezingen.

 
Deel dit artikel: