15 ℃

VN Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen na ruzie Vera Bergkamp en Khadija Arib

VN Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen na ruzie Vera Bergkamp en Khadija Arib
Foto: Lev Radin / Shutterstock.com

De Verenigde Naties willen een einde aan de hoog opgelopen strijd tussen de Nederlandse Kamervoorzitter Vera Bergkamp en haar voorganger Khadija Arib. Dat laat VN-secretaris-generaal António Guterres weten na een spoedzitting van de VN Veiligheidsraad over de kwestie. Volgens Guterres is het ‘van groot belang voor de wereldvrede’ dat de ruzie zo snel mogelijk wordt bijgelegd.

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een onveilige werkomgeving in haar tijd als voorzitter van de Tweede Kamer. De huidige voorzitter, Vera Bergkamp, heeft een onderzoek ingesteld naar de gedragingen van Arib. Op haar beurt spreekt Arib van een ‘dolksteek in de rug’ door Bergkamp.

Volgens António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is in de Nederlandse politiek ‘een explosieve situatie ontstaan die gemakkelijk kan escaleren’. “De ruzie tussen Bergkamp en Arib vormt momenteel de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Het is daarom van groot belang dat het conflict tussen beide dames op een vreedzame en waardige manier wordt uitgepraat”, laat Guterres namens de VN in een persverklaring weten.

Guterres wijst Arib op artikel 5 van het NAVO-handvest. Daarin staat dat een aanval op een Kamervoorzitter van een lidstaat wordt gezien als een aanval op alle Kamervoorzitters binnen het NAVO-bondgenootschap.

 
Deel dit artikel: