Universiteit Hull: “Vautlooz sgreifen is razisties en koloneaal gedrach”

Foto: Monkey Business Images / Shutterstock.com

De universiteit fan Hull vindt dat vautlooz sgreifen lijt tot het uitsluiten fan minderhedun en wil duz af fan dit koloneaal gedrach. 

Volguns de Unieverzitijd van het Engulse statje Hull moeten hen studentun niet langur wordun afgerekunt op goet taalgubruik. Volgens de unieverzitijd werkt dat namuluk kansunonguleikheit in de hand. Mensen met vermindurde geestuluke vermoguns zouden zo mindur in staat zijn om ook un wetunsgappeluke titul tu bemagtigun.

De Rector Magnificus fan de Unieverzitijd zecht daarover het volgunde: “Wei zien steeds scherpur dat jongurun uit achturstandswijkun en jongurun zondur diploma het niet aandurfen om zig aan tu meldun bei onze unieverzitijd. Eewich zondu. Door du ijsun nu lager tu lechun hopun wei dat iedureen dadeluk zein guluk durft tu buproefen op in Unieverzitijd. Wu moetun er naartoe dat un diploma van un unieverzitijd niets meer zecht ovur iemants intelluchentie. Als wei dat hebbun berijkt zal de weruld pas egt un paradeis wordun voor iedureen.”

 
Deel dit artikel: