18 ℃

Tekst Wilhelmus wordt aangepast

Het kabinet heeft besloten de tekst van het Nederlandse volkslied te wijzigen. De zinssnede “ben ik van Duitsen bloed” zal worden vervangen door “ben ik van Europees bloed”. Het Wilhelmus past daarmee beter in de huidige tijd.

volksliedAl langer wordt over de tekst van het volkslied gediscussieerd. Vooral de eerste zin was omstreden. Die luidde “Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed”. Historisch gezien is dat correct. Het lied dateert van 1572 en destijds lag het graafschap Nassau ook al in Duitsland. Willem van Nassau had dus wel degelijk Duits bloed. Gezien het oorlogsverleden vinden veel Nederlanders het echter ongepast om dat in het volkslied te vermelden.

De overheid wil het Europese verbond in het volkslied benadrukken. Daarom zal het volkslied voortaan beginnen met de tekst “Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Europees bloed”.

Historicus Ernst van Ballegoije is het eens met de tekstwijziging. “De Nederlandse bevolking bestaat al decennia niet meer uitsluitend uit mensen van Hollandse bodem. In ons land woont een kleurrijke mengelmoes van autochtonen en allochtonen. Het is goed als we ook mensen die hier niet geboren zijn in het volkslied betrekken.”

Volgens van Ballegoije werd het hoog tijd om Europa in ons volkslied op te nemen. “Nederlanders voelen zich niet meer specifiek Nederlanders. In ons hart voelen we ons vooral Europeanen.”

 
Deel dit artikel: