Remkes: “Natuurorganisaties zetten zich in voor de natuur”

Remkes: “Natuurorganisaties zetten zich in voor de natuur”
Foto: YT CC

Natuurorganisaties zetten zich in voor de natuur. Dat concludeert bemiddelaar Johan Remkes na een gesprek met natuurorganisaties over het stikstofbeleid.

“Het gesprek voldeed aan mijn bedoeling om scherper ingekleurd te krijgen waar alle partijen in dit debat precies voor staan”, zei Remkes na afloop van het gesprek. “Natuurorganisaties vinden juist de natuur heel belangrijk. In die zin zou je kunnen zeggen dat natuurorganisaties belang hechten aan natuurbehoud. Dat is mij in dit gesprek volstrekt duidelijk geworden.”

Twee weken geleden sprak Remkes met boerenorganisaties. “Ook dat was een zeer verhelderend gesprek”, zegt Remkes daarover. “Tijdens het gesprek met de boerenorganisaties kwam naar voren dat zij in het stikstofdebat partij kiezen voor de boeren. Nu we dit weten, zijn we al een flinke stap verder.”

 
Deel dit artikel: