14 ℃

RECTIFICATIE inzake interview Madeleine de Baton

Enige tijd geleden hebben wij een artikel gepubliceerd over mevrouw Madeleine de Baton. In dit artikel werd onder meer gemeld dat mevrouw De Baton elke maand moet rondkomen van ruim zesduizend euro. Dit blijkt niet juist.

In het artikel over de financiële problemen van rijke jongeren worden passages vermeld uit het interview dat wij hadden met Madeleine de Baton uit Laren. Het bedrag dat mevrouw De Baton maandelijks als zakgeld ontvangt is abusievelijk verkeerd vermeld. Wij zijn door de advocaat van mevrouw De Baton gesommeerd tot rectificatie.

In ons eerdere artikel staat dat mevrouw De Baton maandelijks ruim 6.000 euro zakgeld ontvangt. Dat is onjuist. Het zakgeld van mevrouw De Baton bedraagt maandelijks 5.981 euro.

Namens de redactie bieden wij mevrouw De Baton onze welgemeende excuses aan.

 
Deel dit artikel: