21 ℃

Pubers moeten vanaf 2021 zelf met een plan van aanpak komen

Foto: Monkey Business Images / Shutterstock.com

Niet langer de ouders, maar de pubers zelf gaan verantwoordelijk worden voor hun eigen ontwikkeling. Dit staat in een uitgelekt wetsvoorstel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat begin volgend jaar effectief moet worden. Doelstelling hierbij is een evenwichtigere verdeling van inspanningen en verantwoordelijkheden tussen de jongvolwassenen en hun ouders.

In dit wetsvoorstel staat onder meer dat alle kinderen van twaalf jaar of ouder een Routekaart naar Volwassenheid moeten kunnen overleggen, welke is afgestemd met ouders of verzorgers, politie en onderwijsinstellingen. Dit omvat een door het kind zelf opgesteld volledig plan van aanpak waarin per jaar wordt aangegeven hoe de puber tot volwassenheid denkt te komen. Dit omvat persoonlijke doelstellingen, de daarvoor benodigde instrumenten, maar ook de voorgenomen afzettechnieken zoals het opzetten van of deelname aan conflicten en geweld, activiteiten in (kleine) criminaliteit, drugs- en alcoholgebruik en seksuele ontwikkeling.

“We zien in de samenleving dat, terwijl ouders omkomen in de drukte en stress, jongeren vaak pas aan het eind van de ochtend uit bed komen. Vervolgens vervelen ze zich en gaan dan maar wat rotzooi gaan trappen met de politie”, legt pedagoog Gerard Zilver uit. “Deze wet juich ik van harte toe. Het is een eerste stap naar herstel van het evenwicht tussen de ouders en de pubers. Eigenlijk zou er een app moeten komen waarmee de pubers van minuut tot minuut gevolgd worden in hun ontwikkeling.”

 
Deel dit artikel: