19 ℃

Moslims op vrijdag voortaan vrij

Het kabinet overweegt de invoering van de vrijdagsrust voor moslims. Wanneer moslims op vrijdag niet meer naar hun werk hoeven, kunnen zij in alle rust naar de moskee om te bidden.

Minister-president Mark Rutte: “Nederland telt bijna één miljoen moslims en voor hen is de vrijdag een belangrijke dag: zij gaan dan massaal naar de moskee voor het vrijdagmiddaggebed. Moslims moeten daar op dit moment vrij voor nemen en dat kost hen natuurlijk heel veel vrije dagen. Wij willen deze groep daarom op vrijdag standaard vrij geven.”

Ter compensatie voor de vrijdagsrust moeten andere vrije dagen worden ingeleverd. Zo wil het kabinet voor moslims en niet-moslims de tweede paasdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag als verplichte vrije dagen opheffen. “Er is toch bijna niemand die weet wat we op die dagen vieren”, aldus Rutte.

Het kabinet vraagt een groep moslims om vijf jaar na de invoering de vrijdagsrust te evalueren. De meeste Kamerfracties, waaronder de PVV, steunen het voorstel. Alleen de ChristenUnie en SGP zijn tegen.

 
Deel dit artikel: