21 ℃

Minimumloon voor leraren meer dan voldoende

“De onderwijssector moet eerst eens gaan presteren”, stelt Henk Dolfsman, voorzitter van de Raad voor Effectief Onderwijs (RVEO), “en daarna kunnen we het hebben over salarisverhoging.” Enkele duizenden onderwijzers staken voor meer salaris. Volgens Dolfsman is een gemiddelde leraar op de basisschool niet meer waard dan het minimumloon.

Foto: Nancy Berijersbergen / Shutterstock.com

Nederlandse kinderen lezen en rekenen slechter dan twintig jaar geleden en presteren daarin slechter dan hun ouders. De resultaten van basisschoolleerlingen gaan langzaam maar gestaag achteruit, concludeerde de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse onderzoek ‘De staat van het Onderwijs’ een jaar geleden al.

“Door te staken zetten de mensen in het onderwijs de maatschappij het mes op de keel. Nóg grotere stijgingen van het toch al riante salaris, nóg minder werkdruk naast het gigantische pakket aan vrije dagen. En dit terwijl ze steeds minder presteren. Hier is maar één woord voor: graaien,” aldus de voorzitter van de RVEO.

Dolfsman sluit af: “Binnen het onderwijs zou eens goed gekeken moeten worden naar de bankensector. Op een houtje bijtend en zonder te morren hebben de hardwerkende bankiers in de afgelopen jaren het land er weer bovenop geholpen. En dat zonder een stuwmeer aan vakantiedagen. Daar zou eens wat meer aandacht voor mogen zijn. Een flinke bonus vanuit de overheid zou dáár wel op z’n plaats zijn.”

 
Deel dit artikel: