17 ℃

“Kinderbijslag inzetten voor ouderen”

Omdat binnenkort de pensioenen verlaagd zullen worden, studeert de overheid op een compensatieregeling voor senioren in de vorm van een toeslag. Het bijzondere bij deze toeslag is dat er voor het eerst “familie-neutraal” gebudgetteerd zal worden. In dit geval wil dat zeggen dat deze geheel gefinancierd zal worden door een korting op de kinderbijslag van de nakomelingen van de betreffende oudere.

Foto: Nancy Beijersbergen / Shutterstock.com

De CDA-minister van Financiën Wobke Hoekstra geeft  aan “best trots” te zijn op deze nieuwe wijze van financiering. Hij zegt: “Het mooie van deze vorm is dat de verschillende generaties zich hierdoor meer betrokken gaan voelen bij elkaar. Door de eigen kinderbijslag in te zetten, geef je kinderen en kleinkinderen het plezierige gevoel dat ze zelf kunnen bijdragen aan het welzijn van hun geliefde oudere.”

De reacties van zowel ouderen als jongeren zijn overwegend positief. Zo zegt Thea (33): “Ik moest wel even wennen aan het idee dat een deel van onze kinderbijslag naar opa zou gaan. Maar dat hij dankzij ons extra incontinentiemateriaal kan blijven kopen, voelt natuurlijk wel goed.”

 
Deel dit artikel: