23 ℃

Kerk stopt met coronamaatregelen: “Ook Jezus had lak aan de zorg”

Foto: YT CC

Tegen het advies van het kabinet in, zijn zondag toch weer massale kerkdiensten gehouden. In de Sionskerk in Urk waren maar liefst vierhonderd gelovigen bijeen. 

Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt nog steeds op. Gevreesd wordt dat massale kerkdiensten leiden tot een nieuwe golf van besmettingen, waardoor zorgmedewerkers overbelast kunnen raken. Toch stoppen steeds meer kerken met het naleven van de coronamaatregelen. “Wij volgen slechts de weg van Jezus. Ook Hij had lak aan de zorg”, zegt predikant Jozias Reyders van de Hersteld Hervormde en Driemaal Verbouwde Kerk in Strielwouden.

Reyders baseert zich op de Bijbel: “Wij proberen te leven volgens de gedachte van de Here Jezus. Hij had niet veel op met geneesheren die de zieken probeerden te genezen en daarmee Gods Wil tenietdeden. In Gorgonen 2:12 staat duidelijk: ‘De Heer aanschouwde de melaatsen en verhief Zijn middelvinger naar de zorg’. Wat Hem betreft kon de intensive care niet vol genoeg liggen.”

 
Deel dit artikel: