#Hashtagssteedslanger

#Mensenoptwittereninstagramgebruikensteedslangerehashtagssomsisdehashtagzelfseencompletezindiedevolledigeinhoudvandetweetherhaaltennauwelijksnogopeenregelpast.

Foto: Angie Yeoh / Shutterstock.com

#Hashtagszijnoorspronkelijkbedoeldalskernwoordenwaarmeeberichtenoverhetzelfdeonderwerpgemakkelijkgegroepeerdkondenwordenmaarnugevengebruikersvantwittereninstagramensomsookfacebookereengeheeleigendraaiaandeenigebeperkingbijtwitterisdateenberichtmaareenbeperktaantalkaraktersmagbevattenwaardoordehashtagnietoneindiglangkanzijn.

#Techdeskundigedanonastelijnvreestdathashtagshunfunctieverlorenhebbenomdatzezijnveranderdinsuperlangewillekeurigewoordendiesomsnauwelijksnogietsmetdeinhoudtemakenhebbenhijvermoedtdatberichtendoordeextreemlangehashtagsonleesbaarworden.