14 ℃

Definitieve keuze voor kinderen pas drie jaar na geboorte

Foto: Jo Tunney / Shutterstock.com

Ouders moeten pas drie jaar na de geboorte van hun kind definitief de keuze maken voor het erkennen en opvoeden van het kind. Dat staat in een notitie aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zwanger worden gebeurt vaak in een opwelling of slechts vanuit inkomstenperspectieven. Soms is er zelfs helemaal geen sprake van een actieve kinderwens, maar komt het kind voort uit een vluchtige seksuele opwelling. Het krijgen van een kind kan dan ongewenste verantwoordelijkheden met zich meebrengen.

Pedagoog Gerard Zilver stelt dat ouders niet te snel geconfronteerd moeten worden met de grote verplichtingen die een kind met zich meebrengt. “Er is een duidelijke wens vanuit de bevolking om iets te doen aan die voorbarige verplichting”, aldus Zilver. “Wij pleiten voor een wenperiode van drie jaar. Binnen die tijd kunnen aspirant-ouders alsnog besluiten om het ouderschap naast zich neer te leggen, of om er definitief mee door te gaan.”

Wat er moet gebeuren met het kind als er niet tot ouderschap wordt overgaan, laat Zilver in het midden: “Kindertehuizen in Roemenië staan half leeg, maar dat is eigenlijk niet zo relevant. Belangrijker is of in dit geval de kinderbijslag moet worden terugbetaald.”

 
Deel dit artikel: