16 ℃

Centraal meldpunt moet barbecue-overlast voorkomen

Er komt een Centraal Meldpunt Barbecue Overlast (CMBO). Het meldpunt registreert overlast veroorzaakt door barbecues en pakt deze aan. Naast een landelijk telefoonnummer wordt er gewerkt aan een smartphone-app waarmee omwonenden overlast van barbecues kunnen melden.

Foto: Magicbones / Shutterstock.com / Josy Dom Alexis / Pixabay

Het kan gaan om overlast van barbecues die zonder vergunning  worden gehouden, maar ook overlast in de vorm van achtergelaten afval, overmatige rookproductie, gevoelens van onveiligheid, stank- en geluidsoverlast, onjuiste bereiding van voedsel, vernielingen, mishandelingen en verkeerd gebruik van het grillrooster of ander hulpmateriaal. De meldingen zullen zo snel mogelijk worden opgepakt.

Gebruikers van de smartphone-app kunnen gelijk bewijs aanvoeren door middel van een foto van de overtreding, in combinatie met een foto van de verdachte(n). “Het gaat om een stukje alertheid. Mensen hoeven natuurlijk niet gelijk contact op te nemen bij het eerste de beste zwarte randje aan een kippenvleugeltje”, geeft Rico Kolen, woordvoerder van het CMBO, aan, “maar we ontvangen wel graag een melding als ergens bijvoorbeeld een hele kip wordt gegrilld.”

 
Deel dit artikel: