14 ℃

Afvalfonds komt met beter plan voor plastic flesjes en blikjes: “Statiegeld naar 15 euro”

Afvalfonds komt met beter plan voor plastic flesjes en blikjes: “Statiegeld naar 15 euro”
Foto: NeydtStock / Shutterstock.com

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft het Afvalfonds een officiële waarschuwing gegeven nu blijkt dat Nederlanders nog altijd te weinig plastic flesjes en blikjes inzamelen. Als reactie hierop heeft het Afvalfonds meteen een verbeterplan opgesteld om het wettelijk bepaalde inzameldoel alsnog te behalen. 

Het Afvalfonds is van mening dat het inleveren van plastic flesjes en blikjes nog veel meer moet lonen. Momenteel ontvangt een welwillende consument een bedrag variërend van 0,15 eurocent tot 0,25 eurocent per ingeleverde plastic drankverpakking. Het Afvalfonds vindt dit bedrag mensonterend laag en verzoekt het kabinet daarom om dit bedrag drastisch te verhogen: een ingeleverd plastic flesje of blikje moet minstens 15 euro opbrengen.

Veel consumenten verkiezen nog altijd natuurlijke inzamelpunten boven de bewust aangebrachte inzamelpunten in supermarkten of op treinstations. Zo worden er enorm veel plastic flesjes ingezameld in bermen naast snelwegen. Om ervoor te zorgen dat bermen een minder aantrekkelijk inzamelpunt worden, stelt het Afvalfonds voor om snelwegen te verwijderen. Een andere optie is dat supermarkten hun inzamelpunt juist natuurlijker maken, bijvoorbeeld door een berm aan te leggen in het filiaal.

Los van het belabberde verdienmodel en de aantrekkingskracht van een natuurlijk inzamelpunt, heeft het gebrekkige inzamelen van plastic flesjes en blikjes ook te maken met het feit dat consumenten vergeetachtig zijn. Eenmaal in de supermarkt komen ze er dan achter dat hun verzamelde plastic nog thuis staat. Het Afvalfonds wil daarom dat het kabinet consumenten wettelijk verplicht om hun gekochte plastic drankproduct direct te nuttigen en in te leveren. Win-winsituatie.

 
Deel dit artikel: