17 ℃

Aandeel minderjarige meisjes in criminaliteitscijfers nog steeds te laag

Aandeel minderjarige meisjes in criminaliteitscijfers nog steeds te laag
Foto: Irene Kripak / Shutterstock.com

HEERLEN - Het aantal minderjarige meisjes dat wordt verdacht van een misdrijf is nog steeds veel te klein vergeleken met het aantal jongens. Dat blijkt uit criminaliteitscijfers van het CBS. Het aandeel verdachte minderjarige meisjes is vorig jaar weliswaar licht gestegen, maar er is nog geen sprake is van een gelijke man-vrouwverdeling.

Hoewel het aantal verdachte meisjes nog lang niet voldoende is, zijn meisjes wel met een inhaalslag bezig, zo blijkt uit de cijfers. Op het gebied van winkeldiefstallen is de verhouding tussen jongens en meisjes al bijna gelijk. Maar als het gaat om andere misdrijven zullen meisjes beter hun best moeten om op gelijke hoogte te komen met de mannelijke verdachten.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) zegt zich grote zorgen te maken over de scheve verhouding in de criminaliteitscijfers en pleit voor maatregelen: “Er moet echt een betere verdeling van verdachte minderjarigen komen, bijvoorbeeld door de invoering van een vrouwenquotum. Daderprofielen die in strijd zijn met het quotum, zullen nietig moeten worden verklaard totdat een meisje kan worden aangemerkt als verdachte.”

 
Deel dit artikel: