Wéér massale kerkdiensten: “Ook Jezus had lak aan de zorg”

Foto: Rubenf / Wiki Commons CC

Tegen het advies van het kabinet in, zijn zondag toch weer massale kerkdiensten gehouden. In de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld waren honderden gelovigen bijeen. Ook de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst overtrad opnieuw de regels.

Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt snel op. Juist in Staphorst en Barneveld ligt het aantal besmettingen relatief hoog. Door de nieuwe stroom van coronapatiënten dreigt het zorgsysteem opnieuw overbelast te raken. Toch gaan de massale kerkdiensten gewoon door. “Wij volgen slechts de weg van Jezus. Ook Hij had lak aan de zorg”, zegt predikant Jozias Reyders van de Hersteld Gereformeerde en Verbouwde Kerk Strielwouden.

Reyders baseert zich op de Bijbel: “Wij proberen te leven volgens de gedachte van Jezus. Hij had niet veel op met geneesheren die de zieken probeerden te genezen en daarmee Gods Wil tenietdeden. In Gorgonen 2:12 staat duidelijk: ‘De Heer aanschouwde de melaatsen en verhief Zijn middelvinger naar de zorg’. Wat Hem betreft kon de intensive care niet vol genoeg liggen.”