Vogelbescherming: “Opmars Taliban bedreigt broedgebied kroeskoppelikaan”

Foto: Anahita Daklani / Shutterstock.com

De Vogelbescherming Animalia (VBA) heeft de Taliban gevraagd de opmars in Afghanistan te staken. De Taliban willen nog een groot deel van het land veroveren, maar hierbij dreigt het leefgebied van de zeldzame kroeskoppelikaan te worden verstoord.

De kroeskoppelikaan is een bedreigde vogelsoort die broedt in de Afghaanse zoetwatermoerassen. De Vogelbescherming Animalia vreest dat de dieren zullen schrikken als de Taliban met zware voertuigen het gebied doorkruisen.

“De machtsovername van de Taliban komt voor de kroeskoppelikaan op een bijzonder ongelukkig moment. De vogel zit aan het einde van het broedseizoen en mag niet gestoord worden”, zegt VBA-woordvoerder Sjaak Bielends.

Bielends hoopt dat de Taliban hun strijd zullen onderbreken tot de jonge kroeskoppelikanen uit het ei zijn: “We hebben de Taliban via email geïnformeerd over de kwetsbare vogels in het gebied. Helaas hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen. Desnoods starten we een juridische procedure om de opmars door de rechter te laten verbieden. Maar we gaan er van uit dat de Taliban het zo ver niet laten komen.”