SGP: “Jezus akkoord met Miljoenennota”

Foto: YT CC

De Miljoenennota die op Prinsjesdag werd gepresenteerd is akkoord bevonden door Jezus. Dat blijkt uit stukken van de SGP die in handen zijn gekomen van de media.

In de Miljoenennota staan plannen van het kabinet om de economische schade van het coronavirus te beperken. Daarnaast komt er een lastenverlichting, ook voor christelijke burgers.

De SGP heeft de Miljoenennota in gebed voorgelegd aan Jezus. “Wij geloven veel, maar niet in de scheiding van kerk en staat. Wij vinden het belangrijk om een stevig gereformeerd geluid te laten horen in de politiek. Dat is immers de reden van ons bestaan”, laat SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij weten.

Jezus ziet in de nieuwe Miljoenennota geen noemenswaardige obstakels. “Het was een stevig gebed, maar voor de meeste economische maatregelen hebben wij inmiddels Zijn goedkeuring”, aldus Van der Staaij. “Jezus moet de begroting nog wel voorleggen aan Zijn Vader, maar de verwachting is dat we op alle punten Zijn zegen krijgen.”