SCHANDAAL: Panda’s belazerden de boel

Reuzenpanda’s blijken jarenlang de boel te hebben belazerd. De knuffelige dieren lieten de mensheid lange tijd geloven dat ze bijna waren uitgestorven, maar nu zijn ze ineens van de lijst van bedreigde diersoorten gehaald. Onderzoek wijst uit dat panda’s de mensheid bewust hebben misleid.

pandaEnkele tientallen jaren hebben de reuzenpanda’s zich voorgedaan als bedreigde diersoort. Daardoor genoten ze van onder meer gesubsidieerde fokprogramma’s en gratis opvang in dierentuinen. Een recente telling wijst echter uit dat het aantal reuzenpanda’s veel groter is dan gedacht. Volgens bioloog Alphons Droog waren panda’s zelfs helemaal nooit met uitsterven bedreigd. “We zijn er met open ogen ingetuind”, aldus Droog.

De bioloog kan het nog maar nauwelijks bevatten. “We praten hier over één van de grootste oplichtingszaken in de dierenwereld. De reuzenpanda stond lange tijd symbool voor bedreigde diersoorten. Het Wereldnatuurfonds gebruikte de panda zelfs als logo. Bij hen moet de klap heel hard aankomen.”

Het jagen op reuzenpanda’s is met onmiddellijke ingang weer toegestaan. Het Wereldnatuurfonds heeft de dieren inmiddels van de rode lijst afgehaald.