Opvolgster van Sigrid Kaag moet D66 volkser karakter geven

Foto: NPCC

De 61-jarige Gonnie Moers wordt genoemd als opvolgster van de gisteravond opgestapte Sigrid Kaag. Moers zou de partij een volkser karakter moeten geven.

Door alle kritiek op Kaag moest D66 in allerijl op zoek naar een nieuw politiek kopstuk. De partij zou Moers naar voren willen schuiven voor een ministerspost in het nieuw te vormen kabinet.

Politiek verslaggever Fons Knielen spreekt van een slimme zet: “Na de ophef rond Kaag zou het volstrekt ongeloofwaardig zijn als zij opnieuw een prominente functie toebedeeld zou krijgen. Moers daarentegen is nieuw in de politiek en beschikt als zodanig nog over een smetteloos blazoen.”

“Over Kaag werd vaak gezegd dat zij te elitair zou zijn. Daarom kiest D66 nu voor een vrouw met precies de tegenovergestelde eigenschappen”, weet Knielen. “Moers werkte tot halverwege de jaren ’90 in de interieurverzorgingsbranche en deed daarna ruime ervaring op in de sociale bijstand. Daarnaast heeft Moers een voorliefde voor het Nederlandse lied. Met die achtergrond kan een groot deel van het electoraat zich met haar identificeren.”

Met de aanstelling van Gonnie Moers haalt D66 een betrokken politica binnen. Moers kent van nature een gezond wantrouwen richting de Haagse politiek. Ze bekleedde zelf nooit een politieke functie, maar staat wel bekend om haar kritische houding ten aanzien van de landelijke politiek, voornamelijk op Facebook.