Nieuwe stadsmuur moet Emmen veiliger maken

Unaniem besloot de gemeenteraad van Emmen deze week tot het herbouwen van de oude stadsmuur. Inmiddels is begonnen met de bouw van de 43 kilometer lange muur, die de veiligheid in de stad moet vergroten.

Foto: Vetkit / Elnur / Julian Weber / Shutterstock.com / R. Broekhuijzen / Wiki Commons CC

Alle woonwijken zullen binnen de nieuwe stadsmuur gaan vallen, heeft de wethouder verzekerd. De lokale Burgerwacht wordt belast met de bewaking van de vier stadspoorten. Commandant van de Burgerwacht, Richard Draling, licht toe: “Drentse steden hebben honderden jaren stadsmuren gehad. En uit die tijd zijn ons geen klachten bekend, dus het beviel gewoon goed.”

“We verwachten dat deze muur de Emmenaren weer een veilig gevoel geeft”, aldus commandant Draling. “En dat is wel nodig ook, in deze tijd. Zoals iedereen weet wordt ons land overstroomd door allerlei lieden uit de hele wereld. Voordat daar problemen mee ontstaan, moet Emmen zich beschermen. Wij Burgerwachters zullen die taak serieus oppakken.”

Van burgers wordt verwacht dat ze na zonsondergang binnen de poorten blijven. Draling: “’s Avonds om 22:00 uur gaan de poorten dicht en ’s morgens om 07:00 uur gaan ze weer open. Nee, je komt er dus niet zomaar meer uit. Maar dat is geen punt. Emmen heeft immers alles wat een mens nodig heeft.”