Mona Keijzer vertrekt uit Tweede Kamer: “Politiek niet meer te combineren met sudoku’s”

Foto: Femke Teussink / Provincie Overijssel / Wiki Commons CC

Mona Keijzer geeft haar Kamerzetel op en verlaat de landelijke politiek. Keijzer wil zich in de komende tijd volledig toeleggen op het oplossen van sudoku’s.

“De functie van Kamerlid neemt veel tijd in beslag, net als het oplossen van sudoku’s. Ik kom nu op het punt waarop beide functies niet meer te combineren zijn”, licht Keijzer haar besluit toe.

Keijzer wil haar handen vrij hebben om zich volledig te kunnen richten op het sudokuvraagstuk. “Een moeilijke, maar onvermijdbare beslissing”, aldus Keijzer. “Voor het oplossen van een soduku is opperste concentratie vereist. Daar kun je geen afleiding bij gebruiken.”

Het afscheid van de landelijke politiek valt haar zwaar: “Ik heb me in de afgelopen jaren met veel plezier ingezet in de Tweede Kamer, maar ik realiseer me steeds meer dat het leven niet oneindig is. Ik ben ben inmiddels bijna 53, dan moet je keuzes gaan maken. Het wordt nu tijd om mijn hart te gaan volgen.”