Weggegooid voedsel krijgt tweede kans

Gemeente wil meer daklozen in strijd tegen voedselverspilling

Foto: Roman023 photography / Shutterstock.com

Ondanks de sterk gestegen prijzen van producten wordt in ons land nog altijd veel voedsel verspild. Verschillende gemeenten willen meer daklozen creëren, zodat voedsel dat al is weggegooid een tweede kans krijgt.

“We praten over een ongelofelijke verspilling. Vooral bij restaurants, maar ook bij particulieren gaat voedsel de container in dat nog prima eetbaar is. Omdat er geen daklozen zijn die het uit de container vissen, gaat dat voedsel nu naar de afvalverwerking. Dat is doodzonde”, zegt wethouder Joris de Klerk van de gemeente Strielwouden.

Bij een gemiddeld huishouden gaat jaarlijks ruim 40 kilo eetbaar voedsel de vuilnisbak in. Kluifbare etensresten, zoals botten en graten, komen daar nog bij. “Daklozen kunnen daar nog prima van eten, maar dan moeten die er wel zijn”, aldus De Klerk.

De gemeente gaat in de komende maanden in gesprek met woningcorporaties. “We moeten dringend meer daklozen creëren om te voorkomen dat weggegooid voedsel definitief verloren gaat”, zegt De Klerk. “We hopen dat het aantal daklozen snel toeneemt, bijvoorbeeld door mensen met huurachterstanden sneller uit hun huizen te zetten.”