“Kinderen moeten naast taal en rekenen ook leren staken”

Foto: Nancy Beijersbergen / Shutterstock.com

Staken komt mogelijk in het vakkenpakket van basisschoolleerlingen. “Op veel scholen wordt al regelmatig gestaakt, maar staken heeft nog geen vaste plek op het rooster. Dat moet anders”, zegt onderwijskundige Arie Duinmeyer. “Staken hoort nou eenmaal bij het onderwijs.”

Zo’n 4.000 leraren van het basis- en middelbaar onderwijs leggen donderdag en vrijdag opnieuw het werk neer. Spelenderwijs worden schoolkinderen wel bij de staking betrokken, maar staken maakt officieel nog geen deel uit van het vakkenpakket. “Het is belangrijk dat kinderen leren hoe ze de overheid door middel van een staking kunnen chanteren. Wat ons betreft wordt staken een apart vak, net als rekenen en taal”, aldus de onderwijskundige.

Op openbare basisschool De Boterbloem heeft staken al een wekelijkse plek op het rooster. “Elke donderdagmiddag, na de gymles, wordt bij ons gestaakt”, zegt directeur Frank Coevelaer trots. “Wij leren de kinderen hoe ze effectief drammen om meer salaris en hoe ze de boel moeten platleggen als ze hun zin niet krijgen. Deze kennis is onmisbaar als ze later ook het onderwijs in gaan.”