Kerken gaan coronavirus kapotbidden

Foto: Monika Wisniewska / Muss / Shutterstock.com

“Als het de wetenschappers niet lukt om het coronavirus onder controle te krijgen, dan moeten wij het maar doen”, zegt pastoor Theo Schoormans. Vandaag gaat hij samen met honderden andere gelovigen proberen het virus kapot te bidden.

De kerken hebben vandaag uitgeroepen tot Dag van Nationaal Gebed. Op vier vaste momenten wordt keihard tegen het coronavirus gebeden. Ter afsluiting zullen kerken in het hele land vanavond om 19:00 uur de klokken luiden.

De kerken verwachten dat het coronavirus binnen twee tot drie dagen kapotgebeden kan worden. “We beginnen met zestig weesgegroetjes en daarna knallen we er nog een paar keer het Onze Vader tegenaan. Zo hebben we cholera destijds ook op de knieën gekregen”, zegt pastoor Theo Schoormans van de parochie Strielwouden. “We gaan ons helemaal de tering bidden. Als dat niet werkt, dan weet ik het niet meer.”