Kerk overweegt inzet doopvliegtuigen

Foto: MSLVMHL / Shutterstock.com

Duizenden mensen tegelijk dopen vanuit de lucht; met vliegtuigen is dat in theorie mogelijk. De katholieke kerk overweegt de inzet van doopvliegtuigen om ongelovigen in deze onzekere tijden alsnog het doopsel toe de dienen.

Steeds minder ouders nemen hun kind mee naar de kerk om het te laten dopen. Per jaar worden nog maar zo’n 10.000 kinderen gedoopt. Dat is slechts 7 procent van het totaal aantal pasgeborenen. Met doopvliegtuigen kunnen grote groepen mensen alsnog worden gedoopt.

Het idee komt van pastor Christiaan Schurink. “Met vliegtuigen kunnen massa’s mensen in één keer worden gedoopt, of ze dat nou willen of niet. Hiervoor kunnen blusvliegtuigen worden gebruikt die gevuld zijn met wijwater”, legt Schurink uit. “Een ongelovige stad als Almere zou op die manier in één klap gedoopt kunnen worden.”

Technisch kan het, maar is deze vorm van massadoping in overeenstemming met de regels voor sacramentstoediening? “Absoluut”, verzekert pastor Schurink. “We hebben de Bijbel er op nageslagen. Daarin wordt de inzet van vliegtuigen niet expliciet verboden.”