Jan met de Pet (81) overleden

In zijn woonplaats Caaguazú is de bekende activist Jan met de Pet overleden. Jan streed zijn leven lang tegen inkomensongelijkheid en kwam op voor de belangen van de gewone man.

Foto: iStockPhoto – Getty Images – Ana Migliari

Jan van Rulsdonk, zoals hij eigenlijk heette, werd geboren in een Rotterdams arbeidersgezin. Omdat zijn ouders geen geld hadden voor scholing, moest Jan op 13-jarige leeftijd aan het werk in de havens. Jan droeg altijd zijn karakteristieke hoofddeksel en verwierf al snel de bijnaam Jan met de Pet.

Jan verbaasde zich over de topsalarissen van zijn meerderen en de graaicultuur in de bovenste bestuurslagen van het havenbedrijf. Omdat hij bij de overheid geen gehoor vond, ontketende Jan de geruchtmakende Rotterdamse havenstaking in 1962. Met zijn actie oogstte Jan veel sympathie van met name laaggeschoolde arbeiders. Jan stond symbool voor de gewone, hardwerkende Nederlander met een laag inkomen. Nog steeds wordt zijn naam vaak genoemd in de media.

Eind jaren ’80 nam zijn leven een andere wending. Via zijn werk in de haven raakte Jan betrokken bij een succesvolle drugsbende, die containers vol cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa smokkelde. Op die manier verdiende hij vele miljoenen. Toen zijn handel werd ontdekt, vluchtte Jan naar Paraguay. Daar leidde hij met zijn derde vrouw Máriana een teruggetrokken bestaan.

Jan met de Pet overleed dinsdag aan een longontsteking. Hij werd 81 jaar.