Groene stroom opwekken uit ADHD-patiënten

Wetenschappers experimenteren met een methode om overtollige energie van ADHD-patiënten om te zetten in groene stroom. Een groep van circa 20 overactieve rotkinderen levert genoeg energie om drie huishoudens van elektriciteit te voorzien.

ADHDHet onderzoek wordt geleid door de Utrechtse kinderarts Eric Hagens. “Mensen met ADHD bevatten een enorme hoeveelheid kinetische energie. Vooral kinderen met ADHD gebruiken die energie vaak voor irritant gedrag. Met medicijnen of een flinke tik kan dat gedrag worden onderdrukt. Maar het is veel zinvoller om de overtollige energie te gebruiken om elektriciteit op te wekken”, legt Hagens uit.

“Op kleine schaal is het ons al gelukt. Een hyperactief kind van 11 jaar was in staat om een gloeilamp én een wasmachine te laten werken door enkel te stuiteren. “Slapen doen ADHD-patiënten niet, dus hun irritante activiteit kan prima ‘s nachts worden aangewend, als zonnepanelen niets opleveren.”