Gemeente wil meer daklozen in strijd tegen voedselverspilling

Foto: Roman023 photography / Shutterstock.com

In ons land dreigt een tekort aan daklozen te ontstaan. In veel gemeenten zijn te weinig daklozen om nog eetbare voedselresten uit de afvalbakken te halen. Hierdoor gaat een flinke hoeveelheid voedsel verloren.

In de gemeente Strielwouden is het tekort aan daklozen duidelijk merkbaar. “Vooral bij restaurants, maar ook bij particulieren gaat voedsel de container in dat nog prima eetbaar is. Omdat er geen daklozen zijn die het er uit vissen, gaat dat voedsel nu naar de afvalverwerking. Dat is doodzonde”, zegt wethouder Joris de Klerk.

Bij een gemiddeld huishouden gaat jaarlijks ruim 40 kilo eetbaar voedsel de vuilnisbak in. Kluifbare etensresten, zoals botten en graten, komen daar nog bij. “Daklozen kunnen daar nog prima van eten, maar dan moeten die er wel zijn”, aldus De Klerk.

De gemeente gaat in de komende maanden in gesprek met woningcorporaties. “We moeten dringend meer daklozen creëren om te voorkomen dat weggegooid voedsel verloren gaat”, zegt De Klerk. “We hopen dat het aantal daklozen snel toeneemt, bijvoorbeeld door mensen met huurachterstanden sneller uit hun huizen te zetten.”